Of u nu verplicht bent om uw jaarstukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel of niet, het is altijd zinvol om de financiële informatie over een boekjaar op te nemen in een jaarrekening.

De jaarrekening wordt samengesteld of beoordeeld op basis van uw financiële administratie en geeft een overzicht van uw bezittingen en schulden (de balans) en uw opbrengsten en kosten (resultatenrekening) gedurende een boekjaar. Aan de hand van deze jaarrekening wordt vervolgens uw belastingaangifte ingevuld, maar kunt u bijvoorbeeld ook uw prestaties afmeten tegenover uw branchegenoten. De jaarrekening wordt door mij met u doorgenomen, waarbij niet alleen het verleden wordt besproken, maar eveneens de blik op de toekomst is gericht. Informatie uit de jaarrekening kan daarbij erg nuttig en sturend zijn!

Uw jaarrekening tot slot, zal voorzien zijn van een samenstellingsverklaring of een beoordelingsverklaring. Beide verklaringen geven een stuk meerwaarde aan uw jaarrekening bij bijvoorbeeld banken en de belastingdienst.