Zodra u personeel in dienst neemt krijgt u naast uw financiële administratie ook nog eens te maken met een personeels- en salarisadministratie. Salaristechnische vraagstukken, juridische zaken en arbo-vraagstukken komen dan op uw pad. Om u ook hierbij goed te kunnen adviseren en begeleiden heb ik een breed netwerk van specialisten, waardoor ik u op de volgende vakgebieden kan ondersteunen en adviseren:

  • verwerken en controleren salarisadministratie;
  • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
  • aan- en afmelden werkgevers;
  • ontslagprocedures;
  • subsidieregelingen ten aanzien van personeel;
  • P&O-advies;
  • arbeidsrechtelijke geschillen;
  • ziekte , herstel en verzuimbegeleiding.